Nieuwsbrief over slotweekend van galerie in Nieuweschoot en nieuwe locatie

Zoals u wellicht weet, is Landgoed ZoFier verkocht en vertrekt Galerie ZoFier uit Nieuweschoot. 
4 oktober a.s. is niet alleen de laatste dag van de expositie 'Zomer!', maar tevens de allerlaatste openingsdag  van Galerie ZoFier te Nieuweschoot.

Daarom willen wij u graag voor de laatste keer in de stal van ZoFier uitnodigen om het glas te heffen op de bijzondere voorbije jaren en de mooie nieuwe toekomstplannen en wel op:

zondag 4 oktober a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur

Er wordt momenteel gewerkt aan een plan om Galerie ZoFier op een unieke locatie in Zuidwest-Friesland te vestigen. Tot die tijd gaat ZoFier rondreizen. Onder de noemer ZoFier On Tour presenteert Galerie ZoFier de komende tijd een aantal exposities op bijzondere locaties in de Zuidwesthoek van Friesland. De eerste locatie zal zijn museum Hindeloopen te Hindeloopen. 

 Op 13 november 2015 start Galerie ZoFier in Hindeloopen met de expositie Klein maar Fijn V. De galerie zal geopend zijn op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

We hopen u nog in Nieuweschoot als gast te mogen begroeten.
Mocht u niet meer in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan bedanken wij u hierbij hartelijk 
voor het grote enthousiasme, uw aandacht en betrokkenheid bij ZoFier de afgelopen jaren. Wij zien u graag terug in Hindeloopen of op een van de andere bijzondere toekomstige locaties!

Hartelijke groet, 
Alice Brouwer

 

 

Gepubliceerd: zaterdag 26 september 2015

Overige nieuwsberichten

ZoFier