Laatste weekend 'Klein, maar fijn!' 2013 en info 'De Friesche Elfsteden'

Het laatste weekend van de expositie 'Klein, maar fijn!' 2013 is komend weekend. Kom dus langs, als u nog niet geweest bent.

Op 17 januari 2014 start de expositie 'De Friesche Elfsteden', t.g.v. het 105-jarig bestaan de de Vereniging De Friesche Elfsteden.

Deelnemende kunstenaars zijn:

  • Hendrik Elings
  • Martin de Jong
  • Keimpe van der Kooi
  • Annemiek Vos
  • Gerrit Wijngaarden
  • en beelden en schilderijen van Evert van Hemert

Verder wordt deze expositie omlijst door werk van:

Douwe Elias
Bert Heersema
Lieuwe Kingma
Gosse Koopmans
Hans Leijerzapf
Jentsje Popma
Hiske Wiersma 

Hierbij gaat het om Friese stadsgezichten en winterse taferelen, deels uit particulier bezit.

Gepubliceerd: woensdag 1 januari 2014

Overige nieuwsberichten

Hendrik Elings, Sloten
Martin de Jong, Hindeloopen
Annemiek Vos, Gezicht op Sneeker Trekvaart
Gerrit Wijngaarden, Bolsward
Evert van Hemert, De Golfer