Fryslân

Met grote trots informeer ik u over de komende tentoonstelling
Fryslân

met schilderijen van
Jentsje Popma                                           De flecht nei it ljocht
Dinie Boogaart
Klaas Werumeus Buning
Douwe Elias
Hendrik Elings                                           Hait, portret van een hemd
Reinder Ourensma
Gerrit Wijngaarden

en beelden van
Karel Zijlstra

De expositie wordt op zondag 15 januari a.s. om 15.00 uur onder het genot van een drankje en een hapje officieel geopend.
De deelnemende kunstenaars zijn hierbij aanwezig.
De voorbezichtiging is op vrijdag 13 januari en zaterdag 14 januari.
De expositie loopt tot en met zondag 19 maart 2017.

Wij hopen u als gast te mogen begroeten!

Hartelijke groet,

Alice Brouwer

Like Galerie ZoFier op Facebook.

Gepubliceerd: zondag 8 januari 2017

Overige nieuwsberichten