De Stichting Ondersteuning Kunstenaren ZoFier is in 2006 opgericht met als doel om kunstenaren in (Noord) Nederland te ondersteunen. Dat hebben we de afgelopen 12,5 jaar met veel enthousiasme gedaan. Dit heeft geresulteerd in vele mooie tentoonstellingen en drukbezochte openingen. 

De kunstmarkt is de afgelopen 10 jaar enorm veranderd, waardoor het bestaansrecht van Galerie ZoFier in de opzet van de afgelopen jaren, is vervallen. Het is tijd voor nieuwe of andere concepten. 

De kunstenaars van ZoFier onderzoeken op dit moment of men met gebruik van de naam van ZoFier en het netwerk van ZoFier een nieuw of ander kunst-concept in de markt kunnen zetten.
Zodra daar nieuws over is, wordt dat gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

Alice Brouwer
zofier2019@outlook.com
06 31 01 40 89

Galerie ZoFier stopt haar activiteiten - Kunstenaars van ZoFier onderzoeken nieuw kunst-concept.

(Friesch Dagbald 17-1-2019) ,,Een klap en een groot verlies voor heel Nederland.” Zo omschrijft Friese kunstenaar Klaas Werumeus Buning de sluiting van Galerie ZoFier. Net als veel andere kunstenaars die in de galerie een podium vonden voor hun werk, kwam hij gisteren zijn schilderijen terughalen. ,,ZoFier is dik twaalf jaar de beste galerie van het land geweest voor hedendaagse figuratieve kunst. Vooral gericht op Noord-Nederland, en daarmee had ze alle grote namen op dit vlak eigenlijk wel in huis.”

2018 was het jaar waarin Galerie ZoFier uitpakte voor Culturele Hoofdstad en waarin ze van Workum naar een prominente plek in de hoofdstraat van Beetsterzwaag verhuisde. Het was ook het jaar waarin het 12,5 jarige bestaan werd gevierd. Met vrijwilligers en de kunstenaars zijn we 12,5 jaar lang zeer actief geweest, waarvan de eerste tien jaar in Nieuweschoot. We hebben veel mooie en bijzondere tentoonstellingen georganiseerd, regelmatig waren er bekende Nederlanders die de exposities openden, openingen die grote aantallen bezoekers naar ZoFier trokken. 

Maar de kunstmarkt is, zoals zoveel markten in deze tijd, veranderd. Het is tijd voor nieuwe concepten. De kunstenaars van ZoFier onderzoeken op dit moment of en hoe men met gebruik van de naam van ZoFier en het netwerk van ZoFier een nieuw kunst-concept in de markt kunnen zetten, waardoor de kunstenaars van ZoFier hun podium toch (deels) kunnen behouden.

(Fries Dagblad 17-1-2019:) Het beeld dat Brouwer schetst van de veranderde kunstmarkt, herkent Buning. ,,Ik ben vanaf het begin bij ZoFier geweest. De eerste pakweg acht jaar ging het geweldig goed. We komen ook uit luxe tijden. Voor de crisis was het niet ongebruikelijk dat je bij een expositie zeker de helft van je werk verkocht. De figuratieve kunst is nog een tijd heel populair geweest maar het valt toch ook, en daarmee ook ZoFier, in het wat duurdere segment. Misschien is het nu tijd daarin een stapje terug te doen. Het verdwijnen van ZoFier, laat een gat achter, meent hij. ,,Een galerie als deze heeft ook de functie van een soort filter: ze selecteert kunst op kwaliteit en wijst het publiek op ‘iets bijzonders’ dat het ook zo presenteert. De ‘sterke’ kunstenaars redden zich wel, maar een grote middengroep heeft nu geen galerie meer.” Zelf heeft hij zijn eigen expositieruimte in Pietersbierum. ,,Daarbij ben ik op een punt in mijn carrière dat ik niet meer zo nodig heel veel hoef te exposeren.” Toch gaat hij ZoFier ook missen. ,,Je kon wel altijd zeggen dat je erbij zat. ZoFier was bekend en stond voor kwaliteit. Nu ben je toch meer op jezelf aangewezen.”