Galerie

Galerie ZoFier presenteert jaarlijks zes à zeven exposities. Doorgaans zijn dit thematentoonstellingen. Voor elke expositie maakt een aantal  schilders nieuw werk, geïnspireerd op het thema. Een kunstenaar is geheel vrij in de uitwerking hiervan. Dit resulteert in exposities met een grote diversiteit aan stijlen en interpretaties.

ZoFier heeft een uitgebreide groep van circa 40 vaste schilders die deelnemen aan deze thematentoonstellingen. Daarbuiten worden zo nu en dan gastschilders uitgenodigd mee te doen.  

Tevens organiseert galerie ZoFier elke 7 weken een solotentoonstelling van een van de beeldhouwers. In de museale ruimte van galerie ZoFier tonen zij hun meest recente beeldhouwwerken. Buiten het werk van de hoofdexposanten, is ook werk van de meeste overige vaste kunstenaars te bezichtigen.

  

Landgoed ZoFier

galerie ZoFier

leestafel in de galerie

galerie ZoFier, achterste ruimte

galerie ZoFier, kelder

galerie ZoFier, kelder

galerie ZoFier, kelder