Terug naar overzicht

Paul Boswijk

Tentoonstelling 12 oktober t/m 11 november 2018

Paul Boswijk genoot zijn opleiding aan de ABK Minerva te Groningen.

Alles draait in de schilderijen van Paul Boswijk om het licht. Of dit nu in brede banen door een raam naar binnen valt of gefilterd door bladeren op een gezicht schijnt, de keuze voor onderwerp en compositie wordt altijd bepaald door licht en schaduw. In de loop van de jaren zijn er verschillende situaties of onderwerpen gebruikt: steeds is de lichtval het belangrijkste motief geweest.

Interieurs, hotelkamers, caféterrassen en de laatste jaren ook meer tuinen en landschap, vormen het decor voor Paul’s modellen. Want vaak staan er mensen op zijn schilderijen. Het zijn geen portretten in de zin dat het uitsluitend om de afgebeelde persoon gaat, maar het model vormt toch een wezenlijk onderdeel van het schilderij. Belangstelling en bekoring vormen bij de keuze voor het model ook een belangrijke inspiratiebron. Paul schildert een beeld en tracht hier geen verhaal mee te vertellen. Symboliek, diepe betekenissen en hoge gedachten dienen bij hem niet gezocht te worden en hij is hiermee een echte realist.

In de dagelijkse werkelijkheid, in Nederland of op reis, vindt hij schoonheid en inspiratie. Een in het oog springende lichtval, een plooival, een kleurig detail, kunnen aanleiding zijn voor een schilderij en hij tracht dit op een zo levendig mogelijke manier te schilderen. De laatste tijd werkt hij zoveel mogelijk nat-in-nat, waar eerder een meer gelaagde schilderwijze werd gehanteerd. Dit om een zo direct mogelijk resultaat te verkrijgen, zonder overigens teveel de vorm en suggestie van de werkelijkheid uit het oog te verliezen.