Terug naar overzicht

PéPé Grégoire


PéPé Grégoire studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

In veel van zijn werken spelen armen en benen, handen en voeten een hoofdrol. Het zijn geen op zichzelf staande identiteiten, al zijn ze dikwijls even ontbloot en afgeschraapt van alles. In deze beelden is bijna altijd sprake van een ontmoeting van handen en voeten en altijd zijn het ledematen van de een en van de ander. Dat is iets wat je niet weet, maar wat je ziet. Het zijn nooit in zichzelf gekeerde handen of voeten, maar ze spelen een rol naar elkaar toe, in omhelzing, in kracht, in tederheid, in spanning. Toch zijn deze beelden zelf op een bepaalde manier juist wel naar binnen gekeerd, omdat ze ons als toeschouwer voor een voldongen feit plaatsen. We staan erbuiten, ze bestaan in hun monumentaliteit ook buiten ons om, omdat ze ons niet verhalen over een bijzonder moment in ons bestaan, maar vele bijzondere momenten samenvatten in een universeel gebaar. In hun 'oervorm'-achtige existentie krijgen deze beelden een haast mythische gestalte. Dat wordt versterkt door de verticale vorm. Behalve de ontmoeting in zichzelf, verbinden ze aarde en hemel. Er is nauwelijks sprake van breedte, van een uitdijend lichaam, van heupen; in tegendeel, het is eerder hals, omhoog reikend tot het hoogste punt.

De symboliek van deze handen en voeten is harmonieus, in zijn geabstraheerde vorm een liturgische harmonie. De ontmoeting wordt erin geritualiseerd. Het is een op zichzelf staand gebaar geworden, losgekomen van de dagelijkse ervaring waaruit ze is voortgekomen. Er is geen zweet, geen eelt, geen vuil, er is slechts een theatraal gebaar dat onze intenties verbeeldt en tilt naar een hoger plan. Zelfs een beeld als 'Acrobatiek', is van eenzelfde zintuiglijke sacraliteit. Er is geen lichaam aan verbonden, geen voorstelling ook, want de arm en het been zijn geen pars pro toto, maar een metafoor voor kracht, vertrouwen en verbondenheid. Ze zijn de kunst van het circus: de illusie van het grenzeloze, het gewichtloze.