Terug naar overzicht

Jan van Loon


Jan van Loon is een kunstenaar die zich op verschillende terreinen van de beeldende kunst beweegt. Hij sluit aan bij de Nederlandse figuratieve schilderstraditie, maar is absoluut geen fijnschilder. Landschappen, waaronder veel zeestukken, portretten, figuurstukken en interieurs wisselen elkaar af in zowel olieverf als aquarel. Hij beweegt zich tussen naturalisme en abstractie, maar steeds blijft hij herkenbaar en eenvoudig.

Regelmatig onderbreekt hij z'n normale werk om zich voor een bepaalde periode te wijden aan een speciale opgave. In de tachtiger jaren exposeerde hij met een serie olieverven en aquarellen, geïnspireerd op het reizen. Een tijdje daarna heeft hij gedurende twee jaar toegang gehad tot enkele paviljoens op Mariëncamp, waar hij tekeningen maakte van licht-verstandelijk gehandicapten tot diepgestoorden. Thuis in het atelier werden indrukken verwerkt tot schilderijen. Uiteindelijk is de hele collectie in Mariëncamp gebleven. Daarna maakte hij tien portretten van collega-kunstenaars. Een andere escapade was zijn IJslandproject, dat overigens nog niet tot een definitief einde is gekomen.

Ogenschijnlijk hebben deze laatste aktiviteiten niets met elkaar te maken, maar zoals Diederik Kraaijpoel opmerkte: "Jan van Loon is op zoek naar oergegevens, bodem die net is ontstaan of mensen die iets 'onafs' hebben." De laatste tijd werkte hij aan een collectie tekeningen, aquarellen en olieverven van de kusten van West-Europa. Daarvan is onlangs een boekje uitgekomen bij Art Revisited te Marum.

Hij heeft regelmatig solo-exposities, maar is ook te zien met tentoonstellingen van de Nederlandse vereniging van Zeeschilders, het Drentsch Schilders Genootschap, en de Noordelijke aquarellisten.