Terug naar overzicht

Dirk de Keyzer

 

Dirk de Keyzer woont en werkt in België.

Op de Koninklijke academie te Eeklo (België) ontstond Dirk de Keyzers liefde voor het werken in brons. Dit werd steeds meer zijn ideale medium om beeld te geven aan zijn denkwereld.

Zijn grote voorbeelden waren George Minne, Constantin Meunier en August Rodin.  Dirk ging werken met de ietwat in onmin geraakte, traditionele verloren-was-methode. Daarbij werden de grenzen van wat technisch haalbaar geacht was niet geschuwd en soms zelfs overschreden.  Dirk ontwikkelt gaandeweg een volledig eigen vormentaal. Dit maakt het onmogelijk om zijn werk een plaats te geven binnen bestaande stromingen, bewegingen of modes.

De belangrijkste inspiratiebron voor het beeldhouwwerk van Dirk de Keyzer is het leven zelf. De wereld wordt omgebogen naar een alternatieve, parallelle wereld. Zonder in een kinderlijke naïviteit te vervallen, krijgt positiviteit en grensoverschrijdend denken  een zeer belangrijke rol toebedeeld.

Dit blijkt vooral uit het feit dat de figuren in geen enkele, of juist in alle culturen schijnen thuis te horen. Je zou het een geheel eigen invulling van het begrip "universele mens" kunnen noemen, verheven boven uiterlijke kenmerken, culturele verschillen en tijdelijke trends om zo de nadruk op het individu en de diversiteit te leggen.

Een ander belangrijk aspect binnen de kunst van Dirk de Keyzer is humor. Hij is ervan overtuigd dat humor relativering en verdraagzaamheid stimuleren. Het werk van Dirk de Keyzer roept op tot een ontsnapping  uit de dagelijkse realiteit.

De sculpturen zijn een momentopname van Dirks alternatieve wereld en nodigen de toeschouwer uit om toe te treden tot het persoonlijke universum van de beeldhouwer. Op die manier beleeft de toeschouwer tijdens het kijken dezelfde ervaring als de kunstenaar bij het creëren. Dirk ziet  het creatieproces als een soort therapie om de wereld vanuit een ander perspectief te aanschouwen. 

Ondanks zijn eigen unieke vormentaal, krijgen universele gegevens, zoals het menselijk streven naar geluk, schoonheid en harmonie, een prominente rol toebedeeld. Op deze wijze tracht de kunstenaar in dialoog te treden met zijn publiek.