Disclaimer

De website van Galerie ZoFier is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Galerie ZoFier kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Galerie ZoFier kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Galerie ZoFier, tenzij anders vermeld. Bij alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt het auteursrecht bij de desbetreffende kunstenaar. Het gebruik van deze afbeeldingen, zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar is verboden. Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van Galerie ZoFier of de desbetreffende fotograaf.

Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar danwel Galerie ZoFier.

Galerie ZoFier houdt de website naar haar beste inspanning actueel.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Galerie ZoFier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog beschikbaar zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Op deze site is de volgende voorwaarde van toepassing: Kennelijke typ, tel- of toetsfouten voorbehouden.

 

Fryslân Finest II

Vrijdag 13 juli t/m zondag 16 september

Werf De Hoop

Vrijdag 13 juli t/m  2 september

Bekijk de expositie-agenda
Fryslân Finest in Leeuwarder Courant

Onze exposities Fryslân Finest in de Leeuwarder Courant:

Elske DeWall opent Fryslân Finest met In neie dei

Fryslân Finest II en Werf De Hoop zijn feestelijk van start gegaan met een...

Bekijk ons nieuwsarchief