Disclaimer

De website van Galerie ZoFier is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Galerie ZoFier kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Galerie ZoFier kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Galerie ZoFier, tenzij anders vermeld. Bij alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt het auteursrecht bij de desbetreffende kunstenaar. Het gebruik van deze afbeeldingen, zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar is verboden. Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van Galerie ZoFier of de desbetreffende fotograaf.

Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar danwel Galerie ZoFier.

Galerie ZoFier houdt de website naar haar beste inspanning actueel.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. Galerie ZoFier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog beschikbaar zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Op deze site is de volgende voorwaarde van toepassing: Kennelijke typ, tel- of toetsfouten voorbehouden.

 

Peter Bol, Keimpe van der Kooi, Reinder Ourensma, Rein Pol, Hiske Wiersma en Ans Zondag

Vrijdag 6 okt. t/m zondag 12 nov.

Bekijk de expositie-agenda
Inschrijving ZoFier-Zusje 2018

ZoFier-Zusje organiseert in 2018 drie tentoonstellingen De inschrijving is...

Herfst tentoonstelling 2017

Met trots informeer ik u over de komende tentoonstelling van de nieuwste werken...

Bekijk ons nieuwsarchief