De Stichting ondersteuning kunstenaren ZoFier is in 2006 opgericht met als doel om kunstenaren in (Noord) Nederland te ondersteunen.  Dat hebben we de afgelopen 12,5 jaar met veel enthousiasme gedaan.  Dit heeft geresulteerd in vele mooie tentoonstellingen en openingen.

De kunstmarkt is de afgelopen 10 jaar enorm veranderd, waardoor de positie van galerie ZoFier helaas is verslechterd. De verhuizing naar Beetsterzwaag heeft ondanks de inspanningen van kunstenaars en vrijwilligers niet het beoogde resultaat gehad. Het gebrek aan vooruitzichten op verbetering van de positie van ZoFier, noodzaakt mij om de activiteiten van de Stichting en mijn taak als gevolmachtigde per heden te beëindigen.

Ik dank de trouwe bezoekers van onze galerie, de kunstenaars en de vrijwilligers voor hun vertrouwen in en steun aan galerie ZoFier.

Ik hoop u in de toekomst onder betere omstandigheden nog een keer te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Alice Brouwer
06 31 01 40 89
zofier2019@outlook.com